Contact Us

Are you interested in our company?
Are you curious about our product?
Feel free to contact me anytime.

Management & General
Representative Director
Hank Kim - President / CEO
hankkim@jklight.com
-
Planning Department
John Kim - Project Manager
john.kim@jklight.com
-
International Sales & Marketing
Julia Kim - Sales & Marketing manager
julia.kim@jklight.com
Techonology & Production
Quality Control and Technology
Hs Kim - QC and Technology Director
hskim@jklight.com
-
Quality Control and Technology
CH Jeon – Head of Department
ch.jeon@jklight.com
-
Operations
Kiho Kuk – Factory Manager
khkuk@jklight.com
-
Purchasing
Junwoo Lee – Purchasing Manager
jw.lee@jklight.com
 

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của JK, hoặc khách hàng giao dịch hiện tại có bất kỳ thắc mắc nào, chẳng hạn như về Thanh toán hóa đơn, câu hỏi thanh toán và đơn đặt hàng, v.v.

Liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi, qua trực tuyến (info@jklight.com) hoặc Điện thoại (82-31-336-1492)

Liên hệ chúng tôi

Câu hỏi chung và quản lý

Bạn có quan tâm đến công ty chúng tôi? Bạn có tò mò về sản phẩm của chúng tôi? Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.

Technology & Production

error: Content is protected !!