Contact Us

Are you interested in our company?
Are you curious about our product?
Feel free to contact me anytime.

Management & General
Representative Director
Hank Kim - President / CEO
hankkim@jklight.com
-
Planning Department
John Kim - Project Manager
john.kim@jklight.com
-
International Sales & Marketing
Julia Kim - Sales & Marketing manager
julia.kim@jklight.com
Techonology & Production
Quality Control and Technology
Hs Kim - QC and Technology Director
hskim@jklight.com
-
Quality Control and Technology
CH Jeon – Head of Department
ch.jeon@jklight.com
-
Operations
Kiho Kuk – Factory Manager
khkuk@jklight.com
-
Purchasing
Junwoo Lee – Purchasing Manager
jw.lee@jklight.com
 

bóng đèn led

Bóng đèn LED

Danh mục sản phẩm : PAR38

PAR38/LED/RED


8w
10w
12w
120V/240V

PAR38/LED/BLUE


8w
10w
12w
120V/240V

PAR38/LED/CLEAR


8w
10w
12w
120V/240V

PAR38/LED/YELLOW


8w
10w
12w
120V/240V

PAR38/LED/GREEN


8w
10w
12w
120V/240V

Specification

Tính năng x Lợi ích

kính cường lực

gần bằng với kích thước sợi đốt

hiệu quả năng lượng tuyệt vời

Thời gian sử dụng lâu

thay thế trực tiếp nhiều thiết bị trong nhà hoặc ngoài trời

sự ứng dụng

Ánh sáng an ninh cảm biến chuyển động PAR38

Ánh sáng an ninh cảm biến chuyển động PAR38

Ánh sáng trang trí

Ánh sáng trang trí

error: Content is protected !!