Contact Us

Are you interested in our company?
Are you curious about our product?
Feel free to contact me anytime.

Management & General
Representative Director
Hank Kim - President / CEO
hankkim@jklight.com
-
Planning Department
John Kim - Project Manager
john.kim@jklight.com
-
International Sales & Marketing
Julia Kim - Sales & Marketing manager
julia.kim@jklight.com
Techonology & Production
Quality Control and Technology
Hs Kim - QC and Technology Director
hskim@jklight.com
-
Quality Control and Technology
CH Jeon – Head of Department
ch.jeon@jklight.com
-
Operations
Kiho Kuk – Factory Manager
khkuk@jklight.com
-
Purchasing
Junwoo Lee – Purchasing Manager
jw.lee@jklight.com
 

Phiên bản mới

Trong khâu chuẩn bị

JK Heat plus

Đèn sưởi hồng ngoại

Danh mục sản phẩm : R/BR125, R/BR40’ PAR38

Tính năng x Lợi ích

Thời gian sử dụng lâu

Đá ruby chống xỉn màu

dây tóc được thiết kế đặc biệt

nhiều nhiệt ít ánh sáng hơn (sản lượng nhiệt cao)

chống ẩm với kính cứng

kính đai ốc và sứ cơ bản với nắp đồng tráng Ni

sự ứng dụng

Ngành công nghiệp Pic

Ngành công nghiệp Pic

Công nghiệp gia cầm

Công nghiệp gia cầm

Ngành y tế

Ngành y tế

Ngành công nghiệp thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm

Barth room heating home

Barth room heating home

error: Content is protected !!